PROCÉS DE PETICIÓ

Petició d'Anàlisi

Uranolab ofereix un servei destinat a simplificar i agilitzar el diagnòstic: la petició d’anàlisi on-line. Així els professionals poden escollir realitzar-la via telefònica de la forma convencional o per Internet.

Petició d’anàlisis on-line
Aquest servei és fàcil i còmode. Només cal accedir a l’opció PETICIÓ D’ANÀLISI ON-LINE de la web www.uranovet.com, introduir les dades de client i seguir les indicacions dels sistema. No és necessari sol·licitar la recollida de mostres per telèfon. És molt important anotar a l’exterior del sobre de petició on-line, el codi que facilita el sistema.

Petició d’anàlisi per telèfon
Cal omplir el full de petició amb totes les dades de la clínica veterinària, del pacient, el seu historial clínic, així com el tipus i característiques de les proves que es sol·liciten.