PROCÉS DE PETICIÓ

Conservació de les Mostres

Els sèrums es conserven al Laboratori durant 1 any tal i com aconsellen les Bones Pràctiques de Laboratori. Les mostres mantenen les seves característiques i es poden utilitzar per noves analítiques o revisar-ne d’anteriors.