PROCÉS DE PETICIÓ

Condicions de Transport

Les mostres es transporten en neveres refrigerades que eviten la seva degradació. Si no es disposés del material adequat per a la refrigeració, consulteu aquesta situació amb Uranolab.

Per a facilitar la feina del missatger, és molt important que les mostres estiguin preparades abans que arribi. Si no hi hagués cap mostra al punt de recollida, el transport es cobrarà igualment.