NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Sèrum

Serologia
Immunologia Clínica
Bioquímica*
Hormones
Al·lèrgies

La mostra ha de ser extreta preferentment de la vena Jugular i sense aplicar una pressió negativa excessiva per evitar-ne l’hemòlisi. Es recomana fer servir agulles de 21G o 22G per a l’extracció. Preveure un volum mínim pel nombre d’anàlisi que cal realitzar. Al llistat d’analítiques hi trobareu els volums mínims. Deixeu reposar 15 minuts a temperatura ambient per facilitar la formació del coàgul. El sèrum s’obté després de centrifugar la mostra a 2.000 rpm durant 10 minuts. El gel separador mantindrà aïllat el sèrum del component cel·lular i no cal traspassar-lo a un altre tub sec. Refrigereu a 4ºC.

*Amb els tubs de gel separador podem determinar la Glucosa a condició que hagin estat centrifugats després de la presa de mostra.