NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Plasma EDTA Congelat

ACTH / Amoni

Les mostres per aquest tipus de proves s’han de manipular ràpidament (no cal deixar reposar la mostra). Extraieu la mostra de sang (indicacions apartat 1), centrifugueu a 2.000 rpm durant 10 minuts i separeu el plasma traspassant-lo a un altre tub sec. Congeleu el plasma.

Aviseu al Laboratori que s’envia una mostra congelada i envieu-la en un contenidor amb gel.