NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Plasma EDTA

Determinades hormones i bioquímiques especificades a la taula d’anàlisis.

Seguiu les indicacions de l’apartat 1. El plasma s’obté després de centrifugar la mostra a 2.000 rpm durant 10 minuts i traspassar-lo a un altre tub sec. Refrigereu a 4ºC.