NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Plasma Citrat

Coagulació

Seguiu les instruccions de l’apartat 1. La mostra ha de ser extreta preferentment de la vena Jugular i en primera intenció (ha de ser una extracció neta). Es recomana fer servir agulles de 21G o 22G. Es pot citrar l’agulla per evitar la formació d’agregats i microcoàguls en el moment de l’extracció. El plasma citrat s’obté després de centrifugar la mostra a 2.000 rpm durant 10 minuts i traspassar-lo a una altre tub sec. Refrigereu a 4ºC o congeleu per conservar la mostra.