NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Orina

Urianàlisi
Urinocultiu
Bioquímica

Si es preveu que cal fer cultiu, la cistocentesi és la millor manera de prendre la mostra. Alternativament, si no és possible la cistocentesi cal fer-ho per sondatge.

Si no és possible realitzar cap de les extraccions anteriors, netegeu l’àrea de micció i els genitals i recolliu l’orina directament de la meitat de la micció. Amb aquest mètode es poden realitzar les bioquímiques i l’examen del sediment, però no és recomanable per a cultiu.

Un cop tapat invertiu el pot per assegurar-vos que no vessa. Refrigereu la mostra a 4ºC i aviseu al Laboratori el més aviat possible ja que la refrigeració pot facilitar la formació de cristalls.

Important indicar el mètode d’extracció al full de petició per una correcta valoració de la mostra.