NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Observació de Fongs

• Contenidor
• Entre dos portaobjectes segellats

Feu un raspat al voltant de les lesions amb una fulla de bisturí. Agafeu mostra de més d’una lesió. Alternativament podeu arrencar els pèls amb unes pinces. No cal refrigerar la mostra.

Les mostres amb oli i altres agents no són vàlides per a la valoració de fluorescència. Si cal podeu fer servir sèrum fisiològic per mullar la pell i els pèls i evitar que s’escampin.

Per avaluar micoparasitològics i tricogrames cal extreure la mostra per raspat i arrencada de pèls. La manera d’enviar aquestes mostres és la mateixa que pels fongs o paràsits dèrmics.