NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Microbiologia

• Contenidor estèril
• Hisop estèril amb medi transport AMIES

Cal usar guants desinfectats amb alcohol per a l’extracció de la mostra. En la presa de mostres no superficials per punció cal una agulla de 21G o 22G i xeringa estèrils.

Desinfecteu la superfície del cos amb alcohol de 70º (preneu 7 ml alcohol de 95º i 3 ml de sèrum fisiològic amb una xeringa de 10 ml). Identifiqueu la zona més representativa de la lesió i preneu les mostres en condicions de màxima asèpsia, evitant el contacte amb la pell o zones no estèrils. En el cas d’exsudats netegeu la zona externa i agafeu la mostra de la part més profunda. En les lesions purulentes intenteu extreure la mostra amb el mínim de pus possible. Refrigereu a 4ºC.

Realitzeu una extensió en un portaobjectes per a facilitar l’estudi dels microorganismes presents en el moment de l’extracció. Això permetrà afinar el diagnòstic.

Per les mostres de sang cal sol•licitar un medi de transport específic al Laboratori.

Quan es remeten òrgans/líquids biològics pel cultiu, l’extracció cal que sigui asèptica i les mostres s’han d’enviar en contenidors estèrils.

Per a cultius micològics feu un raspat al voltant de les lesions amb una fulla de bisturí. Agafeu mostra de més d'una lesió i procureu no fer sang perquè inhibeix el creixement dels dermatòfits. Alternativament podeu arrencar els pèls amb unes pinces. Per a cultius treballeu amb material estèril. No cal refrigerar la mostra.