NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Femtes

Paràsits
Sang oculta
Digestió
Coprocultiu

Les mostres han de ser fresques. Per a l’estudi de paràsits és recomanable la recol•lecció de 2 ó 3 deposicions al llarg del dia. Per microbiologia els contenidors han de ser estèrils i heu de recollir les femtes directament de l’anus de l’animal. Refrigereu a 4ºC.