NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Citologia

Feu les extensions immediatament després de la presa de mostra i deixeu assecar-les a l’aire. Si hi ha mostra restant (líquids, moll d’os...) poseu-la en un tub amb EDTA per evitar la coagulació. En el cas de citologies cutànies feu impromtes de la pell lesionada directament sobre uns portaobjectes.

No cal fixar les mostres però si ho voleu fer, submergiu el portaobjectes en metanol (primera solució del kit de tinció Diff Quick) durant 10 segons. Si sospiteu de contingut greixós, no fixeu la mostra. No cal tenyir les extensions.

Ompliu el full de petició amb el màxim d’informació rellevant possible.

Podeu ampliar la informació en aquest link:

GUIA DE PRESA DE MOSTRES D’ANATOMIA PATOLÒGICA