NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Brom en Líquid Conjuntival

Preneu suficient mostra d’exsudat conjuntival amb hisop net i introduïu-lo en un tub EDTA. A continuació afegiu sèrum fisiològic en volum just per a cobrir el cotó de l’hisop. Refrigereu a 4ºC.