NORMES PER L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES

Biologia Molecular

Les proves d’amplificació del material genètic són tècniques molt sensibles, però delicades. Si no es prenen certes precaucions es poden produir tant falsos positius com falsos negatius. Per un acurat ús d’aquestes tècniques cal seguir les següents instruccions:

Les mostres sobre les que es fa l’ampliació estan detallades al costat de l’anàlisi a l’apartat de BIOLOGIA MOLECULAR.

Extraieu les mostres el més asèpticament possible. Les mostres líquides (sang sencera i líquids corporals) cal recollir-les en tubs amb anticoagulant EDTA o en un paper de filtre FTA. No feu servir tubs amb Heparina per conservar la mostra; l’Heparina inhibeix la reacció de la polimerasa.

Les mostres de teixits cal dipositar-les en contenidors estèrils amb sèrum fisiològic SENSE FORMOL. Es poden fer impromtes de teixits sobre paper de filtre FTA.

Conserveu les mostres a -20ºC fins a la recollida excepte la sang sencera, que cal mantenir-la a 4ºC i els pèls que es poden deixar a temperatura ambient. Si es fan servir papers FTA cal conservar-los a temperatura ambient, dins la seva bossa amb el dessecant.

Ompliu el full de petició amb el màxim d’informació possible.