Biòpsies

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Biòpsia (fins a 3 teixits) Microscopia - Teixit (Formol 10%) 2-3
Biòpsia múltiple (de 4 a 7 teixits) Microscopia - Teixit (Formol 10%) 2-3
Biòpsia (Segona opinió) Microscopia - Preparacions 1-2
Biòpsia control (valoració marges) (1) Microscopia - Teixit (Formol 10%) 2-3
Biòpsia endoscòpica Microscopia - Teixit (Formol 10%) 2-3
Biòpsia exòtics Microscopia - Teixit (Formol 10%) 7
Biòpsia múltiple (suplement teixit extra) Microscopia - Teixit (Formol 10%) 5
Biòpsia òssia (decalcificació) Microscopia - Teixit (Formol 10%) 7

Citologies

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Citologia (fins a 6 extensions) Microscopia - Aspirats,Impromtes,Frotis 1-2
Citologia (a partir de 6 extensions) Microscopia - Aspirats,Impromtes,Frotis 1-2
Citologia (repetició) (1) Microscopia - Aspirats,Impromtes,Frotis 1-2
Citologia múltiple (diferents localitzacions) Microscopia - Aspirats,Impromtes,Frotis 1-2
Citologia medul·la òssia (Mielograma) Microscopia - Medul·la òssia 1-2
Citologia medul·la òssia (Mielograma) + Hemograma Microsc. Citometria flux ADVIA 0,5 Medul.la òssia/Sang EDTA 1-2

Estudis de Líquids

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Estudi Líquid Abdominal/Toràcic (2) Colorim. Microsc. Electroforesi - Líq. Abdominal/Líq. Toràcic EDTA 1-2
Estudi Líquid Biològic Microscopia 1 ml Líq. Efusius EDTA 1-2
Estudi Líquid Cefalorraquidi (3) Colorimetria. Microscopia 1 LCR EDTA (Cosulteu guia AP) 1-2
Estudi Líquid Pericàrdic (4) Colorimetria. Microscopia - Líq. Pericàrdic EDTA 1-2
Estudi Líquid Sinovial (5) Colorimetria. Microscopia 3 Líq. Sinovial EDTA 1-2

Histoquímica/Immunohistoquímica

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
HQ (Tinció Histoquímica) Consulteu web proves disponibles - Teixit (Formol 10%) o Bloc 4
IHQ (Tinció Immunohistoquímica) Consulteu web proves disponibles - Teixit (Formol 10%) o Bloc 5-7
IHQ c-Kit Microscopia - Teixit (Formol 10%) o Bloc 5-7
IHQ Limfoma Microscopia - Teixit (Formol 10%) o Bloc 5-7
IPI Leishmania Immunoperoxidasa. Microsc. - Teixit (Formol 10%) o Bloc 5-7

Panells Histologia

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Panell Biòpsia + Citología Microscopia - Teixit (Formol 10%), Aspirats, Empremtes, Frotis 2-3
Panell Biòpsia + Citologia + Cultiu Microscopia.Cultiu bacterià - Teixit(Formol 10%),Aspir.,Empr.,Frotis,Hisop,Líq 4
Panell Biòpsia + Cultiu (ó Dermatòfits**) Microscopia.Cultiu bacterià - Teixits (Formol 10%), Hisop, Líquids, Teixits 4-21**
Panell Citologia o Líquid Biològic + Cultiu Microsc. Cult.bact. 1 ml Líq. Efusius EDTA 4
Panell 2 IHQ Microscopia - Teixit (Formol 10%) o Bloc 5-7
Panell 3 IHQ Microscopia - Teixit (Formol 10%) o Bloc 5-7
Panell 4 IHQ Microscopia - Teixit (Formol 10%) o Bloc 5-7

Necròpsies

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Necròpsia animals exòtics <10 kg * - - Cadàver 15
Necròpsia estètica (afegir a necròpsia segons pes) - - - -
Necròpsia gats i gossos < 10 kg * - - Cadàver 15
Necròpsia gossos 10-30 kg * - - Cadàver 15
Necròpsia gossos > 30 kg * - - Cadàver 15
Plaç d'entrega en dies laborables (Dll-Dv) des de l'arribada al Laboratori