Hormones

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
ACTH CEIA 1 ml Plasma EDTA (congelat) 3
Aldosterona RIA 1 ml Sèrum (congelat) 4
Cortisol CEIA 0,5 ml Sèrum separat/Plasma EDTA 1
Cortisol (Estimulació ACTH) CEIA 2x0,5 ml Sèrum separat/Plasma EDTA 1
Cortisol (Supressió Dexametasona) CEIA 3x0,5 ml Sèrum separat/Plasma EDTA 1
Eritropoietina CEIA 1 ml Sèrum separat 7
Estradiol CEIA 0,5 ml Sèrum separat 1
Gastrina RIA 1 ml Sèrum (congelat) 7
Hormona Paratiroidea (intacta) CEIA 0,5 ml Plasma EDTA (congelat) 2
Insulina CEIA 0,5 ml Sèrum separat 3
Panell Addison (Estimulació ACTH) Hemograma, Proteïnograma, Ca, Cl, Na, K, P, Cortisol (basal), Cortisol (post 1,5h) 1 ml Sèrum separat 1
Panell Cushing (Estimulació ACTH) caní Hemograma, ALT, COL, CRE, FAL, FRU, GLU, P, URE, Ratio URE/CRE, Cortisol (basal), Cortisol (1,5h) 1 ml Sèrum separat/Sang EDTA 1
Panell Cushing (Estimulació ACTH) felí Hemograma, ALT, COL, CRE, FAL, FRU, GLU, P, URE, Ratio URE/CRE, Cortisol (basal), Cortisol (0,5h), Cortisol (1h) 1 ml Sèrum separat/Sang EDTA 1
Panell Cushing Supressió dexametasona Hemograma, FAL, COL, CRE, FAL, FRU, GLU, P, URE, Ratio URE/CRE, Cortisol (basal), Cortisol (4h), Cortisol (8h) 1 ml Sèrum separat/Sang EDTA 1
Panell Hipertiroidisme felí Hemograma,Proteïnograma,Ac.Biliars,ALT,AST,BIT,COL,CRE,FAL,FRU,K,Na,P,TRI,URE,Ratio Na/K,Ratio URE/CRE,T4T (felina) 1 ml Sèrum separat/Sang EDTA 1
Panell Hipotiroidisme caní Hemograma,Proteïnograma,Ac.Biliars,ALT,AST,BIT,COL,CRE,FAL,FRU,K,Na,P,TRI,URE,Ratio Na/K,Ratio URE/CRE,TSH,T4T (canina) 1 ml Sèrum separat/Sang EDTA 1
Progesterona CEIA 0,5 ml Sèrum separat 1
Progesterona, 17-OH RIA 1 ml Sèrum separat 7
Ratio Cortisol/Creatinina CEIA 2 ml Orina 3
Ratio Cortisol/Creatinina (3 det.) CEIA 3 x 2 ml Orina 3
Relaxina Immunocromatografia 0,5 ml Sèrum separat 1
T3 Lliure CEIA 0,5 ml Sèrum separat 2
T3 Total CEIA 0,5 ml Sèrum separat 2
T4 Lliure CEIA 0,5 ml Sèrum separat 1
T4 Lliure (2 det.) CEIA 2x0,5 ml Sèrum separat 1
T4 Total CEIA 0,5 ml Sèrum separat 1
T4 Total (2 det.) CEIA 0,5 ml Sèrum separat 1
T4 Total + T4 Lliure + TSH CEIA 1 ml Sèrum separat 1
T4 Total + TSH CEIA 1 ml Sèrum separat 1
Testosterona CEIA 0,5 ml Sèrum separat 2
TSH CEIA 0,5 ml Sèrum separat 1
Plaç d'entrega en dies laborables (Dll-Dv) des de l'arribada al Laboratori