Serologia, Virologia Canina

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Anaplasma phagocytophila (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Anaplasma spp (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Aspergillus fumigatus (Ac) IHA 0,5 ml Sèrum separat 7
Babesia canis (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Babesia gibsoni (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7*
Bartonella henselae (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7
Bordetella bronchiseptica (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7*
Borrelia burgdorferi (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Brom CDV (Ac IgG + IgM) IFI 0,5 ml Sèrum separat 1
Brom CDV (Ac IgG) IFI 0,5 ml Sèrum separat 1
Brom CDV (Ac IgM) IFI 0,5 ml Sèrum separat 1
Brom CDV (Ag) ELISA Ag - Hisop conjuntival 1
Brucella canis (Ac) Aglutinació 0,5 ml Sèrum separat 1
Coronavirus caní CCV (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Coronavirus caní CCV (Ag) ELISA Ag - Femtes 1
Coxiella burnetii (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7
Cryptococcus neoformans (Ag) Aglutinació 0,5 ml Sèrum separat/LCR 3
Dirofilaria immitis (Ag) ELISA Ag 0,5 ml Sèrum separat 1
Ehrlichia canis (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 1
Giardia spp (Ag) ELISA Ag - Femtes 1
Hepatitis Infecciosa canina CAV-1 (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Herpesvirus caní CHV (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Leishmania infantum (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 1
Leishmania infantum (Ac) ELISA Ab 0,5 ml Sèrum separat 2
Leptospira interrogans (Ac) Aglutinació 0,5 ml Sèrum separat 2
Neospora caninum (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Parvovirus caní CPV (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Parvovirus caní CPV (Ag) ELISA Ag - Femtes 1
Ràbia (Ac) Formulari específic. Consulteu web FAVN 0,5 ml Sèrum separat 15
Rickettsia conorii (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Rickettsia ricketsii (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Rotavirus (Ag) ELISA Ag - Femtes 2
Sarcoptes scabiei (Ac) ELISA Ab 1 ml Sèrum separat 7
Toxoplasma gondii (Ac IgG + IgM) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Toxoplasma gondii (Ac IgG) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Toxoplasma gondii (Ac IgM) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Traqueobronquitis canina CAV-2 (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7*
Trypanosoma cruzi (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7
Les proves de serología canina inclouen el proteïnograma

Serologia, Virologia Felina

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Aspergillus fumigatus (Ac) IHA 0,5 ml Sèrum separat 7
Aspergillus fumigatus (Ag) ELISA Ag 0,5 ml Sèrum separat 7
Borrelia burgdorferi (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Calicivirus felí FCV (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Chlamydia felis (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Coronavirus entèric felí PIF (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Cryptococcus neoformans (Ag) Aglutinació 0,5 ml Sèrum separat/LCR 3
Dirofilaria immitis (Ag) ELISA Ag 0,5 ml Sèrum separat 1
Giardia spp (Ag) ELISA Ag - Femtes 1
Herpesvirus felí FHV (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Immunodeficiència felina FIV (Ac) ELISA Ab 0,5 ml Sèrum separat 1
Leishmania infantum (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 1
Leucèmia felina FeLV (Ag) ELISA Ag 0,5 ml Sèrum separat 1
Panleucopènia felina FPV (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Panleucopènia felina FPV (Ag) ELISA Ag - Femtes 1
Ràbia (Ac) Formulari específic. Consulteu web FAVN 0,5 ml Sèrum separat 15
Toxoplasma gondii (Ac IgG) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Toxoplasma gondii (Ac IgG + IgM) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Toxoplasma gondii (Ac IgM) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Les proves de serología felina inclouen el proteïnograma

Serologia, Virologia Equina

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Anaplasma phagocytophila (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Babesia caballi (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Babesia caballi + Theileria equi (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3
Borrelia burgdorferi (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 2
Herpersvirus equí EHV1+4 (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7*
Neorickettsia risticii (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 7*
Theileria equi (Ac) IFI 0,5 ml Sèrum separat 3

Serologia, Virologia Exòtics

Anàlisi Tècnica Volum Tipus mostra Termini (dies)
Aspergillus fumigatus (Ac) IHA 0,5 ml Sèrum separat 7
Chlamydia psittaci (Ac) ELISA Ab 0,5 ml Sèrum separat 3
Chlamydia psittaci (Ag) ELISA Ag - Líq. Conjuntival/Cloaca/Coana 1
Encephalitozoon cuniculi (Ac IgG+IgM) IFI 0,5 ml Sèrum separat/Plasma Heparina 3
Encephalitozoon cuniculi(Ac IgG+IgM)+Proteïnograma IFI, Electroforesi 0,5 ml Sèrum separat/Plasma Heparina 3
Giardia spp (Ag) ELISA Ag - Femtes 1
Malaltia Aleutiana (Ag) ELISA Ag - Femtes 1
Ràbia (Ac) Formulari específic. Consulteu web FAVN 0,5 ml Sèrum separat 15
* Es pot processar urgent, amb un recàrrec del 20%
Plaç d'entrega en dies laborables (Dll-Dv) des de l'arribada al Laboratori